Oproep Teledoc Campus 2018 1e Ronde - deadline 5 februari a.s.

Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, NPO-fonds en het Nederlands Filmfonds voor jonge talentvolle regisseurs en producenten. Binnen Teledoc Campus kunnen zij ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten) en zoeken naar hun eigen artistieke handtekening, waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter.

Gerealiseerde Teledoc Campus-projecten worden op NPO 3 uitgezonden. 

 

Wie komen in aanmerking?

In Nederland wonende documentaire talenten die

  • minimaal één (korte) documentaire hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is en die bovendien op landelijke of regionale televisie is uitgezonden of bioscooproulatie heeft gehad; 
  • of die een audiovisuele opleiding (of School voor Journalistiek) hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire als afstudeerfilm werd gerealiseerd.

In beide gevallen geldt een filmografie van maximaal drie (korte) documentaire(s) voor de regisseur.

 

Alleen aanvragen ingediend door een onafhankelijke documentaire producent worden behandeld. De voorkeur wordt gegeven aan beginnende producenten met een relevante opleiding.

Regisseurs zijn in principe niet verbonden aan een omroep en worden uitgenodigd een voorstel in te dienen samen met een producent met wie ze graag willen samenwerken. De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

De producent kan bij maximaal twee Teledoc Campus producties tegelijkertijd betrokken zijn (ontwikkelen en/of realiseren). De regisseur mag tegelijkertijd niet in een ander traject (IDFA workshop, Wildcard) een film in productie hebben, maar talent dat eerder een Teledoc Campus realiseerde en niet de maximale filmografie overschrijdt, wordt uitgenodigd een voorstel voor een nieuwe korte documentaire in te dienen.

Voor alle criteria zie onderaan deze oproep, daar staat de link naar het protocol.

 

Wat voor filmplannen zien we graag als voorstel?  

Er wordt gezocht naar prikkelende en artistiek uitdagende storytelling, geworteld in de Nederlandse hedendaagse samenleving, die aansluit bij de belevingswereld van een brede jongerendoelgroep, kortom het publiek van NPO 3.

Aanvragen bestaan uit maximaal 4 pagina’s: maximaal 2 pagina’s synopsis, maximaal 1 pagina regievisie en maximaal 1 pagina CV/filmografie van regisseur en producent.

 

Voor alle voorwaarden, klik hier.[link naar protocol].

 

Bijdrage

De bijdrage van de samenwerkende partijen bedraagt:

  • Maximaal € 7.500 voor research, ontwikkeling en proefopnamen
  • Maximaal € 60.000 voor realisering
  • Maximaal € 750 voor een externe coach 

 

Deadlines 2018:

1e ronde:         Maandag 5 februari 2018, uiterlijk 17:00 uur

 

De volgende rondes zijn op:

2e ronde:         Maandag 4 juni 2018, uiterlijk 17:00 uur

3e ronde:         Maandag 1 oktober 2018, uiterlijk 17:00 uur

 

Procedure

Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend bij CoBO: cobo@cobofonds.nl. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen inhoudelijk beoordeeld, waarna zij tot een selectie komen. Geselecteerde plannen ontvangen een ontwikkelingsbijdrage voor research, proefopnamen en het schrijven van een documentairescript van CoBO en Filmfonds. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats voor mogelijke realisering. Per jaar zijn er 3 indienrondes voor Teledoc Campus. Er worden maximaal 18 bijdragen voor ontwikkeling en 9 bijdragen voor realisering per jaar toegekend.

 

Protocol

Kijk voor meer informatie omtrent oproep, criteria, voorwaarden en procedure op: http://campus.cobofonds.nl/data/files/abc_media_downloads/2018.01/287661167.pdf

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoBO: 035 – 677 53 48 of cobo@cobofonds.nl